Toiminta

Suomen Meripelastusseuran (SMPS) ja siihen kuuluvien meri- ja järvipelastusyhdistysten ensisijaisena tehtävänä on merihätään joutuneiden pelastaminen merialueilla ja sisävesillä.

Useimmiten avun tarpeessa on huvialus, jonka matka katkeaa teknisen vian tai merimiestaidollisen virheen seurauksena. Jälkimmäiseksi voitaneen laskea myös polttoaineen loppuminen. Sääolosuhteet ovat vesillä pulaan joutumisen syynä vain noin kahdessa prosentissa tehtävistä.

 

Tehtävämäärä kasvanut

Savonlinnan Järvipelastajat koostuu vapaaehtoistyötä tekevistä jäsenistä, jotka auttavat alueellamme merihätään joutuneita veneilijöitä päivätöidensä tai opiskelunsa ohella. Pelastustehtävät tehdään itsenäisesti tai viranomaisten johdolla. Vakavissa hätätilanteissa pelastusaluksemme toimivat yhteistyössä pelastuslaitoksen yksiköiden kanssa Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisena.

Yhdistyksen pelastusyksiköt suorittavat vuosittain noin sata erilaista tehtävää. 

 

Yleistä toiminnasta

Toimintamme perustuu yksittäisten meripelastajien pyyteettömään ja vapaaehtoiseen auttamishaluun.

Meripelastuksen tärkein tehtävä on ihmishenkien pelastaminen. Vakavia tilanteita sattuu kuitenkin onneksi harvoin ja yleisimpiä tehtäviämme ovat erilaiset hinaustehtävät konerikkojen ja pohjakosketusten yhteydessä sekä muut veneilijöiden avustustehtävät, jotka suoritamme itsenäisesti.

Lisäksi osallistumme tarvittaessa etsintöihin osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua ja yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa sekä avustamme pelastuslaitosta sairaankuljetus- ja sammutustehtävissä.

Toimimme myös erilaisten tapahtumien, kuten Sulkavan suursoutujen, turvallisuustehtävissä.

Yhdistyksen alukset ovat avovesikaudella jatkuvassa lähtövalmiudessa. Tämä vaatii miehistöiltä asiaan paneutumista ja jonkin verran järjestelyjä. Onneksi monet työnantajat suhtautuvat myönteisesti ja hyväksyvät kiireellisiin pelastustehtäviin lähdön työpäivän aikana.

 

Vapaaehtoinen toiminta 

Alustemme miehistö toimii täysin vapaaehtoisesti. Mukana on vanhoja konkareita sekä nuoria aloittelijoita ja myös muutamia naisia.

Toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa, eikä aikaisempaa veneilykokemusta tarvita. Kaikki tulokkaat perehdytetään turvalliseen toimintaan aluksilla.  

Jäseneksi voit liittyä täällä.

 

Kuvassa aluksen karilta irroitus harjoitustilanteessa.

 

Tekninen toteutus: W3 Group